Siden opprettholdes av Frode Svartdal, Forskningsgruppe kognitiv psykologi, Universitetet i Tromsø


Logg inn

PROKRASTINERING

Velkommen til vår hjemmeside for forskningsprosjektet "Prokrastinering - utsettelsesatferd - hos studenter". I Tromsø består forskningsgruppen av professor Frode Svartdal (prosjektleder), professor Tove I. Dahl, postdoktor Thor Gamst-Klaussen og PhD-stipendiat Efim Nemtcan. Ellers deltar en rekke studenter. Vi har også samarbeid med kolleger nasjonalt, bl.a. Fredrik Svartdal Færevaag og Sjur Granmo. Internasjonalt samarbeider vi med kolleger i Canada, Tyskland, Nederland, Sverige og Finland.

Hva er prokrastinering?
Prokrastinering viser til kronisk utsettelsesatferd - det at personen utsetter ting så ofte at det blir problematisk. Merk at mange former for utsettelse godt kan være fornuftige; prokrastinering er ufornuftig eller "irrasjonell" utsettelse.

 • Prokrastinering (SNL)
 • Selvregulering (SNL)
 • Motivasjon - kognitiv psykologi (SNL)
 • Studieferdigheter (SNL) | Råd til nye studenter (UiT) | Råd (UiT) | En mengde gode råd (APS)
 • Research topic, Frontiers in Psychology
  New perspectives on procrastination Vol. I, 2016-2018; | Vol. II. 2020-2022

  Publikasjoner knyttet til prosjektet

  Populærartikler med utspring i prosjektet
  Uthevet = forfattet av prosjektleder

 • Det kan stå om livet. Legg alt til side og les dette. Khrono
 • Students Define Flexibility in the Classroom (Inside Higher Education)
 • Deadlines: Should they be eliminated? (Inside Higher Education)
 • Utsetting kan gi dårligare helse (NRK)
 • Er du en mester i å utsette? (NRK)
 • Slutt å utsette... (Ledernytt)
 • Slik unngår du prokrastinering (Universitas)
 • Prokrastinering - din beste eller verste venn (Midnattsolposten)
 • Forskningsbasert studieteknikk (UiT)
 • Prokrastinering og depresjon (Framtida.no)
 • Utsetter du? Studenttorget.no)
 • Utsetter du? (NRK.NO)
 • 12 tips til ferske studenter (Fagpressenytt)
 • 12 tips for å lykkes på universitetet (Khrono)
 • En løsning på studenters kroniske utsettelse (Psykologisk.no)
 • De enkle grepene som gjør deg til en bedre student (VG Smart)
 • Studenter er verdensmestre i å utsette (Unikum)
 • Russetid med langvarig bivirkning? (UiT)
 • Kan det vere farleg å utsetje ting? NRK 2015
 • Utsetter du alt? (Dagbladet +, 2015)
 • Utsette det uunngåelige (Dagsavisen)
 • Hvorfor utsetter vi? (Ledernett.no, 2015)
 • Derfor utsetter vi ting som vi vet vi må gjøre (Forskning.no, 2015)
 • Derfor utsetter vi ting til i siste liten (iTromso.no, 2015)
 • Hvorfor utsetter vi ting vi vet vi må gjøre? (Labyrint, UiT, 2015) | Web-lenke
 • Studentene i Nord-Norge utsetter (NRK Troms, 2015)
 • Prokrastinering (NRK Norgesglasset, 2015)
 • Prokrastinering (Psynett.no, 2015)
 • Studenter utsetter mest - og blir syke av det [Intranett, UiT]
 • Utsatt på ubestemt tid (Universitas)
 • Postponed indefinitely (Universitas)
 • En uvane til besvær (Dagens Næringsliv)
 • Dumt å utsette ting (Nordlys)
 • Du kan bli sjuk av å utsette (Khrono)
 • Har du kontrol før eksamen? (Studvest)
 • Generasjon "perfekt" møter veggen (Dusken.no)
 • Sliter du med prokrastinering? (studenttorget)
 • Å utsette det uunngåelige (ABC Nyheter) | (Lokalavisen)
 • Utsetter du ting hele tiden? (Buzzit.no)
 • Slik får du ting gjort (Dagbladet +)

 • Hovedoppgaver, masteroppgaver

 • Nordby, K. (2020). Student procrastination: Measurement, reduction and Environmental factors. PhD thesis.
 • Nemtcan, E. (2019). What predicts student decision to leave: new perspective on academic attrition. Master thesis.
 • M. Ingebrigtsen (2018). How to Measure a Growth Mindset: A Validation Study of the Implicit Theories of Intelligence Scale and a Novel Norwegian Measure. Master thesis.
 • I. M. Haug (2016). A semi-behavioral measure of procrastination in students: a validation study.
 • E. Elvebø Iversen og B. A. Karstensen (2016). Prokrastinering og personlig økonomi: Sammenhengen mellom utsettelsesadferd og økonomiske vansker.
 • K. Malinowska (2016). Prokrastinering: Studentenes eget perspektiv på utsettelsesatferd, dens konsekvenser og behov for intervensjoner. En kvalitativ studie.
 • D. Botnmark og S. Kvalnes (2013). Prokrastinering: En studie av sammenhengen mellom utsettelsesatferd og velvære blant studenter.
 • Måling av prokrastinering
  Prokrastinering måles typisk ved hjelp av skjemaer/instrumenter der personen bes om å vurdere ulike utsagn relatert til utsettelse. Det finnes en rekke slike instrumenter, og de er noe ulikt bygget opp avhengig av hvilken forståelse av prokrastinering som legges til grunn og hvem som skal besvare. Eksempelvis er det flere skjemaer tilpasset studenter og måling av "academic procrastination". Et av de mest populære instrumentene er IPS (Irrational Procrastination Scale; Steel, 2010). Dette instrumentet antas å fungere godt uavhengig av alder, setting og kultur, noe vi har støtte for i en større europeisk undersøkelse ledet fra Tromsø. Du kan teste deg selv her, etterpå får du din egen prokrastineringsskåre.

  Sitater
  "To procrastinate is “to voluntarily delay an intended course of action despite expecting to be worse-off for the delay”" (P. Steel)
  "...while everybody may procrastinate, not everyone is a procrastinator” (Joseph Ferrari)
  "I never put off till tomorrow what I can possibly do - the day after." (Oscar Wilde)

  Anbefalt litteratur og gode lenker
 • Procastination and science (P. Steel)
 • Why wait? The Science behind procrastination (APS Observer)
 • Procrastination (Psychology Today)
 • Slik lykkes du med studiene (Hauge & Wormnes)
 • Hjelp jeg har skrivesperre!

 • Dagbladets artikkel om prokrastinering:

  Lurer du på hva prokrastinering er? Her får du en god idé:


  Eller her: